Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Flyktninger og inkludering

Bosetting og integrering


  • Flyktningtjenesten har ansvar for å bosette flyktninger som kommer til kommunen vår.

  • All bosetting skjer etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi.

  • Flyktninger blir enten bosatt i kommunal bolig eller i bolig på det private markedet.

  • Flyktningtjenesten gir både praktisk hjelp og økonomisk støtte til de mest nødvendige etableringskostnadene.

  • Bosetting av enslige mindreårige flyktninger administreres av barneverntjenesten i kommunen.


Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten har hovedansvar for å koordinere tiltak for nyankomne flyktninger som bosettes i kommunen. Tiltakene er bosetting og administrasjon av kommunens introduksjonsprogram.

For å gi et helhetlig og godt tjenestetilbud til nyankomne flyktninger jobber vi tverrfaglig. I bosettings- og integreringsarbeidet samarbeider vi tett med kommunens boligforvaltning, helsetjenesten, skole, barnehage, voksenopplæring, karrieresentre og NAV.

Enslige mindreårige flyktninger

De aller fleste enslige mindreårige flyktninger (EMF) har behov for voksenpersoner rundt seg som kan gi dem trygghet, omsorg og veiledning. Dette innebærer at kommunen bør ha et differensiert bo- og omsorgstilbud slik at barnet får gode oppvekstbetingelser.

1