Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnevern

Barnevernet

Alle barn har rett på en trygg og god oppvekst. Omsorg for barn er i første rekke foreldrenes ansvar, og barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Barnevernet kan være en støttespiller for barn og familier som trenger hjelp. 

Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Barn og ungdom kan selv ta kontakt.

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Har du en magefølelse på at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet

Alarmtelefon for barn og unge

Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. 

116 111