Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon

Kontakt helsetasjonen:

Tlf: 38 32 82 00 | 91 00 40 26
E-post: tone.lende@flekkefjord.kommune.no
Adresse: Elvegata 14
Åpningstid: mandag-fredag kl. 08.00-15.00

Flekkefjord helsestasjon og skolehelsetjenesten er stengt tirsdag 6. april pga Flekkefjordskonferansen. Dersom noe haster, ring lege.

 

Jordmortjenesten

Svangerskapsomsorgen er et tilbud til alle gravide og bygger på samarbeid mellom lege og jordmor.

Målet for svangerskapsomsorgen er å sikre at svangerskapet går så normalt og trygt som mulig både for mor og barn. Ved avvik fra det normale, henviser vi til videre oppfølging ved sykehuset. Vi har fokus både på den fysiske og psykiske helsen gjennom svangerskapet. Far er selvfølgelig også velkommen til å være med på svangerskapskontrollene. Det legges vekt på individuell veiledning med forberedelse til fødsel, amming og den første tiden etterpå.

Skolehelsetjenesten videregående skole

Skolehelsetjenesten består av helsesøster (sykepleier med videreutdanning som helsesøster), skolelege, familiekonsulent og psykolog. Skolehelsetjenesten jobber for å fremme en best mulig helsemessig utvikling hos elevene.

Elevene kan droppe innom eller ta kontakt på telefon for å gjøre en avtale.

Her kan du få råd og veiledning om bla. prevensjon, graviditet, seksuelt overførbare sykdommer, røyking, rusmidler, stress, kosthold og psykisk helse. Du kan også ta kontakt hvis du ønsker å snakke med oss om personlige problemer, eller bekymringer i forhold til hjem, skole og venner.

Skolehelsetjenesten ungdomsskole

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, skolelege og psykolog. Skolehelsetjenesten jobber for å fremme en best mulig helsemessig utvikling hos elevene. Vi tilbyr helseundersøkelser, oppfølging og samtaler, og vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser.

Elevene kan droppe innom, ringe selv eller foreldrene kan ringe og gjøre en avtale.

Tiden på ungdomsskolen er fin og utfordrende for både elever og foreldre. Ungdommen utvikler seg kroppslig og følelsesmessig. Det krever mot av den unge å sette grenser og ta positive valg. Venner betyr mye nå, men fortsatt er trygghet og støtte fra familien avgjørende for trivsel og utvikling.

Skolehelsetjenesten barneskole

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, skolelege og psykolog. Skolehelsetjenesten har hovedfokus på forebyggende arbeid. Alle elever får tilbud etter et fast program og enkeltelever følges opp i samarbeid med foreldrene. Skolehelsetjenesten driver ikke med behandling. Ved sykdom må fastlege kontaktes.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til deg mellom 13 og 23 år. Her kan du få råd og veiledning om prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, røyking/snus, rusmidler, stress, kosthold og psykisk helse. Du kan også ta kontakt hvis du ønsker å snakke med oss om personlige problemer eller bekymringer i forhold til hjem, skole/arbeid og venner.

Tilbudet vårt er gratis og vi har taushetsplikt!

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonstilbudet er gratis og gir tilbud til barn i alderen 0-5 år og deres familier. Vi driver forebyggende og helsefremmende arbeid, gir råd og veiledning, og ønsker å støtte foreldrene i foreldrerollen. Barna tilbys helseundersøkelser og vaksiner i tråd med nasjonale retningslinjer og det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. På helsestasjonen arbeider helsesøster, lege, jordmor, familiekonsulent, psykolog, sekretær, miljøveileder for flyktninger, fysioterapeut og sykepleier.

Legetjenesten - fastlege, legevakt

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige allmennlegetjenester, deriblant fastlegeordningen, legevakt og andre allmennlegeoppgaver i kommunen som for eksempel i helsestasjon- og skolehelsetjeneste, sykehjem, omsorgssenter og kommunal øyeblikkelig hjelp.
Alle som ønsker det har rett til å ha en fastlege. Kommunen har ansvar for at det er nok leger i kommunen til at dette er mulig. Tildeling og bytte av fastlege foregår gjennom HELFO, eller ved fastlegekontoret tlf. 810 59 500 og den enkelte kan velge fritt mellom fastleger som har ledig kapasitet på sin liste.
Fastlegen prioriterer egne listepasienter, men vil kunne ta imot pasienter utenfor listen ved ledig kapasitet.
Legetjenesten i Flekkefjord har 9 fastleger, 1 turnuslege, 1 smittevernlege, 1 kommunepsykolog og 1 kommuneoverlege.