Målet for svangerskapsomsorgen er å sikre at svangerskapet går så normalt og trygt som mulig både for mor og barn. Ved avvik fra det normale, henviser vi til videre oppfølging ved sykehuset. Vi har fokus både på den fysiske og psykiske helsen gjennom svangerskapet. Far er selvfølgelig også velkommen til å være med på svangerskapskontrollene. Det legges vekt på individuell veiledning med forberedelse til fødsel, amming og den første tiden etter fødsel.

Målgruppe

  • Du som venter barn
  • Barselkvinner og spedbarn
  • Du som planlegger graviditet
  • Du som ønsker prevensjonsveiledning

Hva tilbyr vi?

  • Oppfølging i svangerskapet
  • Informasjon om samspill og foreldrerollen
  • Ammeundervisning
  • Prevensjonsveiledning
  • Hjemmebesøk etter fødselen
  • Barseltreff og mødregruppe

Når du er gravid må du ta flere obligatoriske (og eventuelt anbefalte) blodprøver etter uke 12.
Første kontroll hos jordmor anbefales mellom svangerskapsuke 8-12. Partneren din eller en annen ledsager må gjerne bli med på kontrollene hvis dere ønsker det.

Samarbeid

Jordmødrene har et godt samarbeid med fastlegene, privatpraktiserende gynekologer og fødeavdelingen ved sykehuset. Vi samarbeider også med helsesykepleier som skal følge opp barnet ditt etter fødselen og evt. andre etter familiens behov og ønsker. 

Du kan når som helst ta kontakt med jordmor på helsestasjonen. Husk å ta med helsekort for gravide og morgenurin hver gang du kommer til jordmor. Vi ønsker velkommen til et trygt og hyggelig samarbeid!

Kontakt

Gravide som ønsker time hos jordmor må før få bekreftet graviditeten hos lege før de bestiller time hos oss.