Telefon

Helsestasjonen nås på tlf 38 32 82 00. Telefontid er mandag – fredag kl 8.15 til 12.30.

Digital melding

helsenorge.no kan du: 

  • sende og motta meldinger fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • se avtaler og avbestille avtaler
  • få varsler om planlagte avtaler på tekstmelding eller e-post