Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege og psykolog og er et gratis tilbud til alle barn og unge (5-20 år) og deres foresatte. Skolehelsetjenesten jobber helsefremmede og forebyggende på individ, gruppe og systemnivå.

Hvem møter du i skolehelsetjenesten?

Hver skole er tilknyttet en helsesykepleier. Helsesykepleier har faste trefftider på skolene hvor elever og foreldre kan ta kontakt etter behov.Helsesykepleier deltar i det tverrfaglige samarbeidet på skolen og har taushetsplikt. Dersom du er barn/ungdom eller foreldre som har bekymringer eller spørsmål knyttet til helse, utvikling eller trivsel er du velkommen til å ta kontakt med helsesykepleier på den aktuelle skolen. 

Eksempel på temaer vi kan hjelpe med:

 • Trivsel
 • Klassemiljø
 • Skolefravær
 • Mobbing
 • Kroppen i vekst og utvikling
 • Fysisk og psykisk helse (magesmerter, hodepine, søvnproblemer, stress/press/bekymring, spiseproblemer, ensomhet, selvskading, sorg m.m)
 • Kosthold
 • Syn/hørsel
 • Sex og samliv – prevensjon, graviditet, seksuelt overførbare sykdommer
 • Rusmidler
 • Nettvett/nettbruk

Samarbeid

Vi samarbeider med andre fagpersoner ut fra barnet og familiens behov (f.eks. skole, PPT, fastlege, fysioterapeut, barnevern, psykiske helsetjenester, ABUP).

Sunde skole

Helsesykepleier Mary Therese Landsnes
Tlf:  48056698
​Åpent: Mandag - fredag (ellers kan en ringe helsestasjonen for avtale).

Sira og Gyland skole

Helsesykepleier Elisabeth Koltveit 
Tlf.: 90 18 98 68

Åpent Gyland: mandager
Åpent Sira: tirsdager

(ellers kan en ringe helsestasjonen for avtale).

Hidra skole

Helsesykepleier Britt Birkeland 
Tlf.: 94 52 15 65
Åpent tirsdager (ellers kan en ringe helsestasjonen for avtale)

Søyland skole

Helsesykepleier Inger Lill Grimestad
Tlf: 90 99 30 84
Åpent: onsdag og torsdag (ellers kan en ringe helsestasjonen for avtale).

Flekkefjord ungdomsskole

Helsesykepleier Anne Linn Staddeland
Tlf: 90043079
Trefftid på skolen: mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Flekkefjord VGS

Helsesykepleier Therese Birkeland Klungland
Tlf.: 91104605
Trefftid på skolen: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag