Helsestasjonen nås på tlf 38 32 82 00. 
Telefontid er mandag – fredag kl 8.15 til 12.30.

 

Hva kan du få hjelp til på helsestasjon for ungdom?

Her kan du få råd og veiledning om:

  • prevensjon
  • graviditet
  • kjønnssykdommer
  • røyking/snus
  • rusmidler
  • stress
  • kosthold
  • psykisk helse.

Du kan også ta kontakt hvis du ønsker å snakke med oss om personlige problemer eller bekymringer i forhold til hjem, skole/arbeid og venner.

Ung og pårørende?