Kurs

Frisklivskurs er for deg som ønsker å endre livsstil, men synes det er vanskelig å gjøre på egenhånd.

Små justeringer i livsstilen kan føre til en bedre hverdag.

Målgruppe:

Frisklivskurset er i hovedsak for deg som er i arbeidsfør alder. Vi ønsker å hjelpe deg til å finne motivasjon til økt aktivitet og et sunnere liv.  Dersom vi ser at du har behov for tettere oppfølging eller har behov for et annet tilbud, informerer vi og veileder deg dit.

Varighet:
7 uker

Innhold:

  • Individuell helsesamtale før og etter kurs.
  • Trening én gang i uken og temasamling én gang i uken.
  • Temaer på temasamlingene er: søvn, stressmestring, tankevirus, mindfulness, tilbake til arbeid.

Pris:

Gratis

Påmelding:

Kontakt Frisklivssentralen på telefon 94 50 84 63 for mer informasjon og påmelding. 

Individuell

Frisklivssentralen tilbyr individuell oppfølging for deg som trenger hjelp til å endre livsstilen. Vi tilbyr veiledning innen:

  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold
  • Snus-/røykeslutt
  • Søvn

Ta kontakt med Frisklivssentralen 94 50 84 63 for mer informasjon eller for å avtale helsesamtale.