Vi kan gi veiledning innen ulike treningsformer for å finne noe som passer for deg!

Ta kontakt med Frisklivssentralen 94 50 84 63 for mer informasjon eller for å avtale helsesamtale. Du kan også fylle ut påmeldingsskjemaet.