Vi jobber ut fra Helsedirektoratets kostholdsanbefalinger og motto: små grep – stor forskjell!

Kontakt Frisklivssentralen på telefon 94 50 84 63 for mer informasjon eller for å avtale helsesamtale.

Ta kontakt for å få informasjon om neste kostholdskurs (“Bra mat”) i Lister.