Tankevirus

Tankevirus er et nyttig og gøyalt mestringskurs med fokus på hvordan oppmerksomheten og tankene påvirker humøret og handlingene våre.

Målgruppe
Dette kurset er for alle over 16 år – fra deg som sliter med angst eller depresjon til deg som ønsker å lære mer om hvordan psykologi påvirker oss i hverdagen.

Innhold

Kunnskap om normalfungering og hvor vanlig det er å ha negative tanker.

Kunnskap om det psykologiske immunforsvaret, og om hvordan det påvirker vår psykiske helse. Du lærer også hvordan du selv kan ta vare på det psykologiske immunforsvaret ved å lage gode rammer for deg selv.

Kunnskap om ulike tankevirus, og trening i å identifisere dem hos deg selv, slik at det blir lettere å kjenne igjen tanker som ikke er bra for oss

Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.

Varighet
Kurset har tre samlinger, hver på to timer per uke.

Pris
Gratis

Påmelding
Du melder deg på ved å ringe Frisklivssentralen på telefon 94 50 84 63.

Hverdagsglede

Visste du at du kan få en bedre hverdag ved hjelp av ganske enkle grep?
Dette kurset tar for seg fem grep for økt hverdagsglede:

1. Være oppmerksom
2. Være aktiv
3. Fortsette å lære
4. Å knytte bånd
5. Å gi

I dette kurset utforsker vi hvordan du kan bruke disse fem grepene for økt hverdagsglede. Du vil lære hvordan hjernen reagerer og belønner deg når du er oppmerksom, aktiv, fortsetter å lære, knytter bånd og gir.
 

Målgruppe
Kurset passer for deg som er i arbeidsfør alder.

Varighet
6 samlinger av 2-2,5 timer.

Pris
300 kr

Påmelding
Ta kontakt med Frisklivssentralen på 94 50 84 63.

Aktuelle lenker
Her kan du se en film om innholdet i Hverdagsglede.

Livsstyrketrening

Kurs i Livsstyrketrening er et gruppetilbud der hensikten er å styrke evnen til å mestre helseutfordringer gjennom bevisstgjøring.

Det er gjennomgående fokus på hvilke ressurser den enkelte har i seg selv og rundt seg for å møte ulike utfordringer. Det er også fokus på livserfaringer og holdninger – og hva som kan føre den enkelte i retning av økt mestring og håndterbarhet i eget liv.

Målgruppe
Livsstyrketrening er godt egnet for alle som vil lære mer om hvordan håndtere stress og hverdagens utfordringer.

Innhold

Oppmerksomt nærvær og kreative tilnærminger er grunnleggende metoder i kurset.

Gjennom ulike øvelser får deltakeren kunnskap og erfaring om hvordan de kan endre sin oppmerksomhet fra problemer og plager til ressurser og muligheter.

På kurset jobbes det med å oppdage nye muligheter og egne ressurser og hvordan benytte disse for å øke styrken i livet.

Varighet
10 onsdager etter hverandre fra kl. 16:00-20:30.

Obligatorisk informasjonsmøte á 2 timer før oppstart av kurset.

Pris
400 kr

Påmelding
Ta kontakt med Frisklivssentralen på 94 50 84 63.