Regler

RYDDING, VASKING OG SØPPELHÅNDTERING

Den enkelte leietaker har ansvar for å rydde opp etter seg inne i idrettshall og svømmehall. Gjelder også bruk av vestibyle, toalett, garderober og kjøkken. Feiekoster og mopper finner dere innenfor døren til høyre ved kontoret. Søppel tas med ut av bygningen og kjøres bort av leietaker.

BRANN

Den enkelte leietaker skal gjøre seg kjent med branninstruks, rømningsveier og hvor brannslanger / brannslukkingsapparat befinner seg.

SIKKERHET

Ved utleie av svømmehall vil det være badevakt tilstede. Leietaker må stille med ansvarlige voksne, 2 voksne i vannet og 1 voksen på land.

UTLEIE

Tidspunkt for utleie er torsdager for barn under 10 år, åpent kl. 18.00-21.00, ellers lørdag og søndag i tidsrommet kl. 13.00-16.00. Leietaker skal være ute av bygningen til kl. 16.30.

Ved bruk av svømmehall skal leietaker sørge for at det blir bading først maks 1 time og eventuell bespisning etterpå. Forespørsel om ledig dato, kontakt med Thomas Olsson på e-post: thomas.olsson@flekkefjord.kommune.no

PRIS

Utleie Idrettshall: kr. 400,- per time. Inkluderer også bruk av kjøkken og vestibyle.

Utleie Svømmehall: kr. 600,- inkludert badevakt. Kr. 200,- per time for bruk av kjøkken og vestibyle.

Faktura sendes.

Det tas forbehold om endringer.