Tankevirus

Tankevirus er et nyttig og gøyalt mestringskurs med fokus på hvordan oppmerksomheten og tankene påvirker humøret og handlingene våre.

Målgruppe
Dette kurset er for alle over 16 år – fra deg som sliter med angst eller depresjon til deg som ønsker å lære mer om hvordan psykologi påvirker oss i hverdagen.

Innhold

Kunnskap om normalfungering og hvor vanlig det er å ha negative tanker.

Kunnskap om det psykologiske immunforsvaret, og om hvordan det påvirker vår psykiske helse. Du lærer også hvordan du selv kan ta vare på det psykologiske immunforsvaret ved å lage gode rammer for deg selv.

Kunnskap om ulike tankevirus, og trening i å identifisere dem hos deg selv, slik at det blir lettere å kjenne igjen tanker som ikke er bra for oss

Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.

Varighet
Kurset har tre samlinger, hver på to timer per uke.

Pris
Gratis

Påmelding
Du melder deg på ved å ringe Frisklivssentralen på telefon 94 50 84 63, eller bruk påmeldingsskjemaet.

Hverdagsglede

Visste du at du kan få en bedre hverdag ved hjelp av ganske enkle grep?
Dette kurset tar for seg fem grep for økt hverdagsglede:

1. Være oppmerksom
2. Være aktiv
3. Fortsette å lære
4. Å knytte bånd
5. Å gi

I dette kurset utforsker vi hvordan du kan bruke disse fem grepene for økt hverdagsglede. Du vil lære hvordan hjernen reagerer og belønner deg når du er oppmerksom, aktiv, fortsetter å lære, knytter bånd og gir.
 

Målgruppe
Kurset passer for deg som er i arbeidsfør alder.

Varighet
6 samlinger av 2-2,5 timer.

Pris
300 kr

Påmelding
Ta kontakt med Frisklivssentralen på 94 50 84 63, eller bruk påmeldingsskjemaet. 

Aktuelle lenker
Her kan du se en film om innholdet i Hverdagsglede.

Livsstyrketrening

Kurs i Livsstyrketrening er et gruppetilbud der hensikten er å styrke evnen til å mestre helseutfordringer gjennom bevisstgjøring.

Det er gjennomgående fokus på hvilke ressurser den enkelte har i seg selv og rundt seg for å møte ulike utfordringer. Det er også fokus på livserfaringer og holdninger – og hva som kan føre den enkelte i retning av økt mestring og håndterbarhet i eget liv.

Målgruppe
Livsstyrketrening er godt egnet for alle som vil lære mer om hvordan håndtere stress og hverdagens utfordringer.

Innhold

Oppmerksomt nærvær og kreative tilnærminger er grunnleggende metoder i kurset.

Gjennom ulike øvelser får deltakeren kunnskap og erfaring om hvordan de kan endre sin oppmerksomhet fra problemer og plager til ressurser og muligheter.

På kurset jobbes det med å oppdage nye muligheter og egne ressurser og hvordan benytte disse for å øke styrken i livet.

Varighet
10 onsdager etter hverandre fra kl. 16:00-20:30.

Obligatorisk informasjonsmøte á 2 timer før oppstart av kurset.

Pris
400 kr

Påmelding
Ta kontakt med Frisklivssentralen på 94 50 84 63, eller bruk påmeldingsskjemaet.

Kurs i bekymringsmestring

Kurs i bekymringsmestring er et kurs for personer som er plaget av angst, bekymringer og stressrelaterte utfordringer over tid og som ønsker å jobbe med sin bekymringsaktivitet. Her kan man både lære teknikker for å håndtere bekymringstankene og lære å forstå seg selv og sine følelser bedre. 

Kurset er utviklet av psykologene Serina Pedersen Vorland og Eirik Jørgensen Sollie og har blitt holdt i ulike deler av landet. For at deltakerne skal kunne følge sin egen utvikling fyller de ut to korte standardiserte spørreskjema før og etter kurset. Tidligere deltakere har gitt tilbakemelding på at de etter gjennomført kurs opplever færre plager og at dette fortsetter etter at kurset er over.  

Hva går kurset ut på?

Kurset bygger i hovedsak på prinsipper fra metakognitiv-, mindfulnessbasert- og emosjonsfokusert terapi. Det handler blant annet om: 

  • Hva er bekymringer og hvordan kan vi forholde oss til dem 
  • Hvordan kan vi forholde oss til tankene våre 
  • Hvordan kan vi bli mer til stede i livene våre 
  • Hvordan kan tidligere hendelser i livet prege oss 
  • Hva er følelser og hvordan kan de hjelpe oss 
  • Hvordan vi kan bli mer glade i oss selv og sette grenser på en tydelig og sunn måte 

Hvordan delta på kurset og hvem passer det for?

Vi er opptatt av at kurset skal passe for deg. Kursdeltakerne kan henvises til kurset av sin fastlege eller annen behandler. Det er også mulig å ta direkte kontakt selv for å høre om dette kan være rett tilbud. Målgruppen for Kurs i bekymringsmestring er personer som er plaget av vedvarende angst og bekymringer, og som opplever at dette går utover livskvalitet og daglig fungering. Symptomer på dette kan være vedvarende nervøsitet, skjelving, muskelspenninger, brystsmerter, svette, ørhet, hjertebank, svimmelhet, ubehag i magen og søvnvansker.  

Praktiske opplysninger

Kurs i bekymringsmestring er for personer over 18 år bosatt i Flekkefjord eller Kvinesdal kommune. Det består av 10 ukentlige undervisningssamlinger med utdannet helsepersonell som har opplæring i kurset. Hver av disse samlingene varer i 2,5-3 timer. Det er også en oppfølgingssamling 1 – 2 måneder etter fullført kurs. I tillegg til samlingene som består av undervisning i plenum vil det bli gitt ukentlige hjemmeoppgaver. Deltakerne har i hele kursperioden mulighet for å ta kontakt med kursholder via e-post eller telefon. Hver kursdeltaker får sin egen arbeidsbok som benyttes aktivt gjennom hele kursperioden. 

Kurset er gratis. Kursbok koster 500 kr. 

Kursholdere er ansatte ved psykisk helse i Flekkefjord kommune: Are Egenæs-Svendsen, Steinar Staaby og Erik Frogner Urdal 

Påmelding til Frisklivssentralen via digitalt skjema eller pr. telefon 94 50 84 63 / 38 32 88 40. Ta gjerne kontakt med spørsmål eller dersom du lurer på om dette er rett kurs for deg.