Assistert selvhjelp

Assistert selvhjelp er et nettbasert mestringsverktøy for personer med psykiske plager, og kan være et nyttig verktøy for mange.

Assistert selvhjelp er en veiledet selvhjelp hvor fagpersonens viktigste oppgave er å legge til rette for din egeninnsats. Du jobber med et selvhjelpsprogram hjemme, og følges opp med samtaler underveis.

Ved bruk av dette verktøyet anses derfor din egeninnsats som den viktigste ressursen. Verktøyene inneholder engasjerende faginnhold, øvelser og oppgaver. Programmet er basert på hovedsakelig kognitiv teori, systematisk samarbeid mellom deg og din fagperson. Du vil få et godt eierskap til din egen bedringsprosess.

Assistert selvhjelp kan være et verktøy for deg som sliter med angst, depresjon, søvn, utbrenthet, lav selvfølelse, kronisk sykdom, stress eller bekymringer.

En del av programmene tilbys også på engelsk.

Ta en kikk på assistertselvhjelp.no for å få mer info om verktøyet

Samtalebehandling

Opplever du utfordringer med din egen psykiske helse og ønsker hjelp i form av samtaler? Vi tilbyr oppfølging, individuelt eller sammen med noen du ønsker å ha med deg. Sammen forsøker vi å kartlegge og forstå hva som er vanskelig og legge en plan for hvordan vi kan gripe fatt i dette videre. Vårt mål er å gi en hjelp som hjelper!

 

12-trinnsbehandling / avhengighetsbehandling:

«I samarbeid med andre Lister-kommuner tilbyr vi 12-trinns avhengighetsbehandling på dagtid (kan bo hjemme) for alkohol, medikamenter, stoff eller andre former for avhengighet.

 

Behandlingsforløp:

  • 3 dager pr uke, ca. 3-4 timer per dag i 100 dager.
  • Sted: I lokalene til røde kors i Flekkefjord, Sundegata 2 A
  • Leksjoner og grupper. Erfarne terapeuter.
  • Individuell oppfølging.
     

Det er flere veier inn i behandlingen:

Vi oppfordrer de som har et uavklart forhold til rus, eller ønsker mer informasjon om behandlingen om å komme til MESTRINGSGRUPPEN hver fredag kl. 11. I denne gruppen blir det gjennomgang av avhengighetsspørsmålet, lett undervisning, gruppediskusjoner og mulighet for en prat med andre brukere.

Du kan også melde deg på gjennom din fastlege, eller du kan ringe en av behandlerne på telefon 90 87 65 50 for mer informasjon.

Det er fortløpende påmelding.

Aktiviteter på Glødgaarden (dagsenteret)

Glødgaarden har åpent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl 10:00-14:00. VI forsøker å variere innholdet i dagene slik at de kan passe for den enkelte deltaker. På tirsdager har vi for eksempel et tilbud for unge voksne, fra 18-35 år.

Vi tilbyr blant annet ulike aktiviteter som fellesmåltider, frivillig arbeid, håndarbeid, praktiske oppgaver, brettspill, trening i flerbrukshall, isbading, sang og musikk, matlaging/baking, gatefotball og turer.

Housing First

Housing First-teamet ønsker å bistå med å finne et trygt og godt hjem. Deltakerens ønsker og behov vil være viktig for hvordan teamet jobber sammen med den enkelte deltaker når det gjelder bolig. Eksempler på hva vi kan hjelpe med kan være inn- og utflytting, kontakt med NAV, banken, lege, tannlege og utleier samt behandlingsapparatet der det behøves.  Vi gir veiledning slik at husleien blir betalt og at økonomien blir ivaretatt. Housing First har egen bil som vi kan bruke til å fjerne søppel samt at vi har verktøy til å utføre reparasjoner knyttet til boligen. Teamet forsøker å gi støtte til å få en meningsfull hverdag gjennom ulike aktiviteter, gjerne i samarbeid med andre tilbud som kommunen og frivillige organisasjoner har.

IPS

I Psykisk helse og rus ambulant samarbeider vi tett med tjenesten Individuell jobbstøtte (IPS). IPS er et tilbud til mennesker som har det vanskelig psykisk eller har utfordringer med rus og som ønsker hjelp til å komme i jobb samt få støtte til å bli værende i jobben. Besøk nav.no/ips for mer informasjon om tilbudet.