Nyttige apper

Calm                                        - meditasjon

SMART                                    - stressmestring

MINPLAN Norge                      - mestring av psykisk plager, kriseplan

HAP                                         - hasjavvenning